Vahvista hyvää lapsessa!

– Huomaamalla hyvää käytöstä lapsi alkaa haluta olla hyvä yhä useammin, muistuttaa Väestöliiton lastenpsykiatri Raisa Cacciatore Pieni on Suurin lehden -numeron 5/17 pääartikkelissa.

Ajoittainen kiukuttelu kuuluu kaikkien lapsien elämään. On kuitenkin lapsia, jotka ovat jatkuvasti levottomia ja haastamassa aikuista hankalien tunteiden kanssa. Haasteellinen lapsi ei kuuntele ja sanoo helposti vastaan. Hän on usein vihainen, saa raivareita eikä pysty olemaan paikoillaan. Hänen on vaikea keskittyä ja odottaa vuoroaan. Puhumista riittää, ja vastaus tulee ennen kuin on kunnolla ehditty edes kysyä.

Haastava lapsi vaatii aikuiselta erityistä sietokykyä ja oivallusta siitä, millaista apua lapsi tarvitsee. Keskeisintä on, ettei lasta rangaista, vaan hänelle tarjotaan apua.

– Yksi tärkeimpiä asioita on oivaltaa, miten käytösongelmaiseen lapseen tulisi suhtautua. Usein aikuisen on ensin muutettava omaa käyttäytymistään, tunnettaan sekä asennettaan. Asia tulisi nähdä lapsen tasolta ja lapsen silmin.

Aggressiivinen lapsi on avuton

Kun lapsen stressitaso nousee, hän ei pysty enää järkeilemään, vaan reagoi tunteella. Silloin hän on pulassa, ja tarvitsee apua. Rankaisemisen sijaan lapsi tarvitsee oikeastaan valmentajan. Lapsella ei ole tietoa, taitoa tai kykyä tehdä muuta, kuin käyttäytyä tunteen vaatimalla tavalla.

Raisa Cacciatoren haastattelu on julkaistu kokonaisuudessaan Pieni on Suurin -lehden numerossa 5/2017. Teksti: Päivi Romppainen. Kuva: Tapani Romppainen.