Monilukutaito opettaa ihmisenä olemisen taitoa

Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa monilukutaito luetaan yhdeksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueeksi. Kiteytettynä monilukutaito on ihmisenä olemisen ja elämisen taitoa yhä kirjavammassa maailmassa.

Monilukutaito on laaja käsite, jota on vaikea määritellä yhdellä lauseella. Se on oikeastaan kaikkea sitä, mitä maailman ymmärtämiseen ja osallistumiseen tällä hetkellä tarvitaan. Se on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, taitoa suhtautua maailmaan samaan aikaan avoimesti ja terveen kriittisesti, luoda ja osallistua.

Eikö tähän kaikkeen ole aina pyritty? Tarvitaanko uutta termiä?

– Ehdottomasti tarvitaan. Perinteinen kirjoitus- ja lukutaito eivät pelkästään enää riitä. Ihmisten tulee tulla toimeen keskenään, vaikuttaa ja osallistua yhä kirjavammassa yhteiskunnassa. Ihmisten tulee voida tuottaa ja luoda uutta, mutta myös tulkita ja ymmärtää kriittisesti. Pienet lapset tarvitsevat näitä taitoja, mutta eivät kaikki aikuisetkaan näitä hallitse, kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen perustelee.

Monilukutaito kasvattaa suvaitsevaisuuteen ja kulttuurisen monimuotoisuuden hahmottamiseen. Se opettaa inhimillisyyttä ja ihmisyyttä.

– Kysymys on sivistyksestä ja jokaisen kansalaisen tarvitsemista taidoista, Kumpulainen kiteyttää.

Parempaan viestintään

Ennen tieto tuntui olevan hallittavissa. Oli tietyt oppikirjat, joita pidettiin auktoriteetteina, eikä niitä juuri kyseenalaistettu. Ei tarvinnut välttämättä edes yrittää ymmärtää.

– Nyt meillä on niin paljon tietoa, että tarvitsemme paljon laaja-alaisia taitoja kyetäksemme arvioimaan tiedon alkuperää ja oikeellisuutta sekä sen esittämisen ja jakamisen motiiveja, tutkijatohtori Satu Valkonen sanoo.

 

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Pieni on Suurin -lehden numerossa 6/17. Teksti: Päivi Romppainen ja kuva: Tapani Romppainen