Teemat ja ilmestyminen 2018

Vuonna 2018 Pieni on Suurin -lehti jatkaa edellisen vuoden tapaan uuden vasun jalkauttamista arkityöhön. Myös kirkon kasvatuksen yhteiseen rauha-teemaan syvennytään artikkeleissa ja toteutuksissa.

 

1/2018 Kielten rikas maailma – kielellinen tietoisuus, ilmaisun monet muodot, tilan pedagogiikka

ilmestyy 10.1. – aineisto 27.11.2017

Mukana Päkän ohjeet pienille ja suurille -liite pyhäkouluille

 

2/2018 Varhaiskasvatuksen laatu, johtaminen ja kehittämisrakenteet, leikki kehityksen ja oppimisen välineenä

ilmestyy 1.3. – aineisto 15.1.

Mukana Pulmun jyväset -liite päiväkerhoihin sekä muuhun varhaiskasvatukseen

 

3/2018 Perhe, LAPE, perhetoiminnan verkostot ja -kehittäminen; kasvatuksen yhteinen rauha-teema

ilmestyy 27.4. – aineisto 16.3.

 

4/2018 Osallistuminen ja vaikuttaminen, vapaaehtoistoimijuus varhaiskasvatuksessa, seurakuntalaisuuden vahvistaminen

ilmestyy 27.7. – aineisto 11.5.

Mukana Päkän ohjeet pienille ja suurille -liite pyhäkouluille

 

5/2018 Ilmiölähtöisyys, ihmettely ja tutkiminen; lähiympäristön menneisyys, tulevaisuus ja nykyisyys

ilmestyy 5.10. – aineisto 9.8.

 

6/2018 Toimintaympäristö ja sen muutos – hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa; kaste ja kummius; maailman rauha ja lapsen oikeudet

ilmestyy 7.11. – aineisto 11.9.