Teemat ja ilmestyminen 2019

1/19 ilmestyy 10.1. (DL 15.11.)Kodin katsomuskasvatus ja kristillinen kasvatus, kasteopetus, kummit. Lehden mukana lukijat saavat erityisesti pyhäkouluille suunnatun Päkän vinkit pienille ja suurille -liitteen.

2/19 ilmestyy 12.3. (DL 22.1.)Kirkkotila lasten ja perheiden tilana, olohuoneena; alustatalous; digitila; lapselle turvallinen hengellinen tila / turvallinen kristillinen yhteisö; lapsen oikeus näkyä  tilassa. Lehden mukana lukijat saavat päivä- ja perhekerhojen vuosisuunnittelua varten Pulmun jyväsiä -liitteen.

3/19 ilmestyy 26.4. (DL 17.3.) Lapsen ja perheen hyvinvointi, luonto, kestävä kehitys, erityispedagogiikka.

4/19 ilmestyy 26.7. (DL 15.5.) Vapaaehtoistoimijat seurakunnassa. Lehden mukana lukijat saavat erityisesti pyhäkouluille suunnatun Päkän vinkit pienille ja suurille -liitteen.

5/19 ilmestyy 4.10. (DL 12.8.) Monikulttuurisuus, eri uskontojen yhteiset polut ja juuret, ramadan, joulu.

6/19 ilmestyy 7.11. (DL 16.9.) Työhyvinvointi muutoksen keskellä; muutosjohtamisen näkökulma; työn suunnittelu, organisointi ja arviointi; vapaaehtoisten asema; taloustietoisuus; yhteinen työ.